تبلیغات
نوجوانی
نوجوانیمقدمه

 

نوجوانی یکی از دوره های بسیار مهم تکامل انسان از لحاظ نفسانی و عقلانی انسان است و یکی از مهمترین دوره های سرنوشت ساز یک دوره ی انسان است. به طوری که سرنوشت انسان در این دوره رقم می خورد و بسیاری از تزکیه ی نفوس در این دوره اتفاق می افتد.از نتیجه ی تحقیقات من این است که سرنوشت انسان دو نوع است خوب یا بد و اگر هر کدام از این سرنوشت ها را برای خود انتخاب کند زندگی او در مسیر ان سرنوشت روند اکتسابی دارد و بسیار مشکل می توان از ان سرنوشت که در ان قرار دارد به سرنوشت دیگر خود ملحق شود و انتخاب این سرنوشت با تکامل عقل یعنی در دوره ی نوجوانی رقم می خورد.

                   

فصل اول

 ایمان نوجوان

فصل دوم

بررسی مشکل علاقه در نوجوانان

فصل سوم

حل مشکلات نوجوانان از طریق حکمت شناسی

 

شنبه 19 اردیبهشت 1388 توسط زینت زرجینی | نظرات ()
فصل اول

 

 

اگر بخواهیم ایمان نوجوانان را تقسیم بندی کنیم به سه دسته تقسیم می شوند دسته ای در کسب ایمان هستند و می توانند فقط ایمان را به دست اورند و دسته ای باید ایمان خود را نگه دارند این نوجوانان از ابتدا ایمان داشتند ولی چون نگه داری ایمان خیلی مشکل است به مرور زمان ایمان خود را از دست می دهند و دسته ی سوم کسانی هستند که هم می توانند ایمان خود را به دست اورند و هم از دست بدهند.

تا زمانی که کسانی که ایمان دارند ایمان خود را از دست ندهند کسانی که در طلب ایمان هستند هم ایمان ان ها را نخواهند به دست اورند.

یک از اشکارترین نشانه ی از دست ایمان بی حجابی و توجه به جسم است . دسته سوم هم معمولی هستند و هم توان به دست اوردن و هم توان از دست دادن ایمان را دارند. وقتی عشقی واقعی در نوجوان یا جوانی شکل می گیرد . ایمان به دست خواهد اورد که این عشق بیشتر در عشق هم جنس نمایان می شود ولی در عشق غیر هم جنس بعد از ازدواج به پایان می رسد و به طلاق ختم پیدا می کند . اما این وسط عاشق سود برده است چون ایمان معشوق خود را به دست اورده است. اما در عشق هم جنس با حرف زدن و مدتی در کنار معشوق بودن این عشق به پایان می رسد. که این نوع عشق ها از یک سال تا سه سال طول خواهد کشید در هر دو نوع. اما مشخصات ان به شرح زیر است.

ابتدا لرزه ی اول نگاه که در بیشتر موارد نگاه اول نیست. بعد از ان نگاه کردن معشوق از فاصله ی بیشتر از سه متری . اگر از این فاصله بیشتر شود این عشق نخواهد بود زیرا در کمتر از این فاصله لرز دل بیشتر شده و امکان تپش قلب را محیا می کند. عاشق دوست دارد به معشوق خود نگاه کند ولی از معشوق خود این توقع را ندارد. زیرا احساس شرمندگی بر او ایجاد می شود. البته بیشتر از دو الی سه لحظه این نگاه نباید طول بکشد. زیرا توان دیدن از عاشق میرود. بعد از حداقل شش ماه از دیدن عاشق توان حرف زدن با معشوق را پیدا خواهد کرد حتی اگر زودتر از این مدت معشوق قصد حرف زدن با او را پیدا کند عاشق لکنت زبان خواهد گرفت.بعد از حداکثر سه سال عاشق و معشوق از هم جدا شده و این عشق به پایان می رسد و دیگر هیچ اثری از ان عشق در عاشق احساس نمی شود در ضمن تمام عشق ها یک طرفه می باشد . حالا که با اثرات یک عشق واقعی در نوجوانان وجوانان اشنا شدیم. بهتر است با شناسایی این عشق در ان ها بیشتر بتوانیم با انها هم  دردی کنیم. اما نوعی دیگر از علاقه دوست داشتن است که کاملا باعشق تفاوت دارد. زیرا دوست داشتن حتی شامل معلم و پدرو مادرو ...اتفاق می افتد و مدت زمان ان بیشتر از عشق و شدت ان کمتر از عشق است. و یک نوع دیگر علاقه وجود دارد که هوس است . این دیگر هیچ نوع شدتی در ان نخوابیده شده و هر لحظه امکان تمام شدن ان وجود دارد و در غیر هم جنس اتفاق می افتد و حتی لیاقت عشق و دوست داشتن را از بین می برد و به اسانی قابل رها شدن است. هوس افت ایمان و احساسات است. البته هوس ممکن است دو طرفه نباشد و از ان به عنوان و جایگزینی عشق استفاده شود. که به راحتی می توانیم به این جایگزینی پی ببریم. مثلا می توانیم به نوجوان و جوانی که گرفتار هوس دیگران شده است. شخص دیگر را برا ی امتحان در کار اوریم و در حظور ان نوجوان  عشق جایگزینی ان هوس باز را در برخورد با شخصی که اوردیم نشان دهیم. 

پس وقتی نوجوانی در مورد این موارد با مشاوری صحبت می کند ما باید نوع علاقه را در انها تشخیص دهیم. برای عشق که هیچ درمانی به جز صحبت کردن و دادن اطلاعاتی از معشوق نیست . مثلا او را با دوستی از معشوق اشنا کرده تا اطلاعات و هر چیزی که از معشوق  دارد را با او درمیان گذاشته البته اطلاعات مثبت را باید گفت. این تنها چیزی است که یک عاشق را ارام می کند. و مخرب ترین چیزی که اکثر مشاور ها به عاشقان می دهند این است که می گویند باید فراموش کنی یا با چیزهای دیگر خود رامشقول کنی یا اینکه می گویند این ها چیزی جز هوس نوجوانی نیست و زود از بین می رود. البته درد و دل عاشق بادوست خودش و گریه کردن او را ارام خواهد کرد. البته هورمونی در عاشق شدن ترشح می شود که در هنگام نماز این ترشح بیشتر شده . بنابراین می توان از این موقعی برای اشک ریختن و دردو دل عاشق با خدا در مورد معشوق بهره گرفت.

شنبه 19 اردیبهشت 1388 توسط زینت زرجینی | نظرات ()
فصل دوم

 

مشکلات نوجوانان.

چون مشکلات نوجوانان باید به صورت گسترده مطرح شود پس من در این وبلاگ به توضیح و بررسی یکی از مشکلات نوجوانان و در اصل اساسی ترین مشکل نوجوان یعنی علاقه می پردازم.

یکی از اساسی ترین مشکلات نو جوانان همان مسئله ی علاقه است که در نوع هوس ان  60 الی 70 درصد نو جوانان را اسیر می کند. در معالجه ی ان  مثلا می توانیم به نوجوان و جوانی که گرفتار هوس دیگران شده است. شخص دیگر را برا ی امتحان در کار اوریم و در حظور ان نوجوان  عشق جایگزینی ان هوس باز را در برخورد با شخصی که اوردیم نشان دهیم. اگر خودش گرفتارهوس شده است می توانیم با نشان دادن صورتی زشت از جسم او او را به کلی از نظر هوس باز بیندازیم یا مثلا با اوردن عکسی مثالی از انسانی زیباتر از او و نسبت دادن این شخص به فردی درتقریبا نزدیکی او هوسش را از دل بیندازیم.

پس وقتی نوجوان دربرخورد با این موارد با مشاوری حرف زداو باید علاقه را در انها تشخیص دهد برای عشق که هیچ درمانی به جز صحبت کردن و دادن اطلاعاتی از معشوق نیست . مثلا او را با دوستی از معشوق اشنا کرده تا اطلاعات و هر چیزی که از معشوق  دارد را با او درمیان گذاشته البته اطلاعات مثبت را باید گفت. این تنها چیزی است که یک عاشق را ارام می کند. و مخرب ترین چیزی که اکثر مشاور ها به عاشقان می دهند این است که می گویند باید فراموش کنی یا با چیزهای دیگر خود رامشغول  کنی یا انکه گویند این ها چیزی جز هوس نوجوانی نیست و زود از بین می رود. البته درد و دل عاشق بادوست خودش و گریه کردن او را ارام خواهد کرد. البته هورمونی در عاشق شدن ترشح می شود که در هنگام نماز این ترشح بیشتر شده . بنابراین می توان از این موقعی برای اشک ریختن و دردو دل عاشق با خدا در مورد معشوق بهره گرفت. چون دوست داشتن در فرد هیچ مشکلی ایجا د نمی کند پس نیازی به درمان هم ندارد. اما خاطر نشان کنیم که دوست داشتن نباید از حد خود بیشتر شود یعنی اگر بیشتر شد دوست داشتن نیست. در هوس جسم افراد مورد نظر هستند و دل بسته وقتی از طرف مقابل حرف می زند ابتدا به خصوصیان جسمانی او می پردازد. و شور و شوقی در جشم او نمایان می شود.

در دوست داشتن روح طرف مقابل مد نظر است یعنی وقتی دل بسته شروع به تعریف می کند ابتدا از خصوصیات رفتاری طرف مقابل حرف می زند . و با حالتی عادی و بدون ذوق یا نارحتی بیان می کند.

ولی در عشق وقتی که عاشق از طرف مقابل حرف نمی زند. در اولین حرفی که می زند به توصیف خود وقت نگاه کردن به معشوق حرف می زند . و از حالاتی که در او با نگاه کردن به معشوق در وی شکل می گیرد. در بیشتر او قات اشک در چشمانش حلقه می زند. یا با حالت ناراحتی بیش از حد بیان می کند. اگر در فردی دو حالت یا حتی سه حالت علاقه مطرح بود کار مشکل تر می شود و برای درمان یکی یکی باید اقدام کنیم. مهم تشخیص ان است در حالی که راه های درمان ساده اند.

 

شنبه 12 اردیبهشت 1388 توسط زینت زرجینی | نظرات ()
فصل سوم

 

حل مشکلات نوجوانان از طریق حکمت شناسی

حکمت برای درمان انواع علاقه به خصوص عشق راه کارهای جالبی دارد. ابتدا در هوس بررسی می کنیم. همانطور که می دانیم هوس در غیر هم جنس تشکیل می شود و چون ریشه های پیوستگی دو هوس باز خیلی کم است به اسانی حل می شود. هوس ممکن است بر روی افراد مختلفی صورت گیردمثلا ممکن است بر روی بازیگران فوتبالیست ها و ... هم صورت گیرد . دوری از چنین هوس هایی اساس تزکیه نفس را فراهم می سازد زیرا تمام تزکیه ها براجتناب بر این هوس ها پایدار بودند. و سرنوشت خوب و بد روی این هوس ها شکل می گیرد. پس گفتن این جمله بر یک هوس باز و ترسیم کردن اینده ای از او که در فصل پنجم به ان اشاره می شو د او را به اینده امیدوار می کند.با این وجود که انسان های هوس باز به راحتی حرف ها را باور می کنند. پس می تواند با دوری از هوس باز مثل نگاه نکردن ان فیلم مربوطه یا مسبقه ی فوتبال یا هر چیز دیگر او را از هوس انداخت. انسان هوس باز مانند یک محتاطی می ماند که با اراده و بدون هیچ سختی جسم می تواند مواد خود را ترک کند. تازه شعله ی بیشتر ایمان های حقیقی مثل اقای رجب علی خیاط در همین هوس ها بوجود می اید. یعنی همین انسان های هوس باز هستند که می توانند به ایمانی بیش برسند. هوس مانند طلا در دل سنگی هوس بازان است که اگر بیرون اوریم بهترین و زیباترین زیور الات را برای تزئین روح و حتی جسم خود خواهیم ساخت اما نیاز به دستانی پر اراده دارد. گفتن این حرف ها به هوس باز امید او را به یافتن اراده توانا می کند . پس چه بهتر است با خوش بینی حقیقی هوس را که صورتی زشت در نظر همه کس دارد با نشان دادن قلب زیبای او توصیف کنیم تا بر هوس باز داشتن هوس امری منفی طلقی نشود و حتی بر این که او شانسی بر ورود هوس در قلب خود احساس کرده تبریک گفت.

را نشان داد تا برای رها شدن از ان هوس زیبا یی راه در پیش مانده را نشان داد.

قسمت حکمتی درمان هوس در این ها نبود . حکمت زمان صحبت کردن با هوس باز را نشان می دهد که امری اساسی در گرفتن تصمیمی عاقلانه در فرد دارد. ما به هوس باز می گوییم هر زمان که ندایی درونی او را به نماز یا انجام دادن کاری خوب فرا می خواند بلافاصله به ما اطلاع دهد تا قبل از انجام ان کار خوب ما مسئله ی خود را مطرح کنیم. که بر اساس تحقیقات من ان روز شبهای یکشنبه می باشد. البته قبل از حرف زدن باید احساسات خود را در حد یک برگه نوشته تا مشاور قبل از صحبت ان را بخواند .

البته در هوس هایی که خیلی عمیق است خیلی این روش تاثیر گذار نیست فقط باید خود ان شخص تصمیم گرفته باشد که بخواهد کنار بگذارد . که با گرفتن این تصمیم دیگر مشکلی وجود ندارد . در ضمن نباید پای شخصی که او را به این کار کشانده است در میان باشد.

در عشق . چون متفاوت است پس هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم. دو نوع عشق اساسی داریم. ابتدا باید نوع عشق هم جنس و غیر هم جنسی مشخص شود . و درجه ی عشق. ابتدا باید بدانیم شخص عاشق برای مشاوره امده یا معشوق که این روش ها در هر مورد کاملا با هم متفاوت و ضد هم است. ابتدا معشوق را بررسی می کنیم. چون عشق برای معشوق کاملا ضرر دارد و او را وارد سرنوشت بد خود می کند پس در اینجا باید کاری کنیم که عشق از بین برود. ابتدا زمان ان را مورد بررسی قرار میدهیم اگر اوایل باشد و هنوز کار به حرف زدن نکشیده شده باشد مشکلی وجو ندارد . این در عشق هم جنس است . در عشق غیر هم جنس هم فقط در زمان قبل از ازدواج می توانیم کاری کنیم. چون بعد از ازدواج و بعد از حرف زدن معشوق دیگر کاری نمی شود کرد. البته دو نوع عشق هم جنس داریم که در یکی شدیدتر و زمان کمتری را می برد و در دومی زمان حرف زدن طولانی تر و تا دو سال می کشد. اگر بخواهیم در این مدت دو سال کاری کنیم که ناموفق هستیم چون جدا کردن عاشق از معشوق در این دو سال باعث تقریبا نابودی عاشق می شود . بعد از این دو سال حرف زدن و سه سال عشق خود به خود عاشق و معشوق از هم جدا می شوند. در عشقی که شدیدتر است مدت حرف زدن به یک ماه تا بیست روز کاهش پیدا می کند. اما ما یک نوع عشق نا موفق داریم که مدت ان ممکن است تا سال ها طول بکشد. ولی این به نفع معشوق است و معشوق باید دنبال فرصتی باشد که عشق به نفع او به پایان برسد.

حالا سر ان موضوع می رویم که هنوز عاشق و معشوق در هم جنس فرصتی برای حرف زدن پیدا نکردند و در غیر هم جنس ازدواجی صورت نگرفته است. و برای معشوق مشاوره می کنیم. در غیر هم جنس  بهترین کاری که باری او می کنیم دوری از عاشق است و اگر امکان ان وجود نداشت باید معشوق ازدواج کند . چون اگر با عاشق ازدواج کند وارد سرنوشت بد او می شود و بعد از مدت کوتاهی به طلاق منجر می شود و عاشق با پیروزی در عشق ایمان معشوق را می گیرد. در غیر هم جنس هم اگر امکان دوری نبود حتی اگر عاشق و معشوق در یک مدرسه بودند باید معشوق از عاشق دور شود . زیرا این عشق هم مانند عشق غیر همجنس موجب تغییر سرنوشت و وارد شدن به سرنوشت بد می شود. از علائم معشوق هم رعایت نکردن وضع حجاب یا بدتر شدن ان نسبت به گذشته.

اگر می خواهید که برای عاشق کاری کنید این دقیقا برعکس کاری ست که برایس معشوق کرده اید. پیروزی در عشق بعد از تمام شدن عشق به عاشق بر می گردد.

این ز رسمی از جانی ست گر که عشقی بر تو اید

برده از عشقش ثوابی گر که معشوقی چه داری؟

پس ما باید تمام کارها را جور کنیم که در عشق هم جنس معشوق به سمت عاشق رود و با او حرف بزند تا عاشق بتواند دل او را به دست اورد. این کار با نشان دادن فضیلت ها عاشق به معشوق امکان پذیر است یا باید عشق عاشق به معشوق اثبات شود . فقط اگر عاشق به سمت معشوق رود در عشق های شدید که بیهوشی عاشق و شکست در عشق را دنبال دارد و در عشق هایی با شدت کمتر طولانی شدن مدت عشق را به دنبال دارد پس به هیچ وجه توصیه نکنید که عاشق به سمت معشوق رود. در عشق های غیر هم جنس هم باید کمی علاقه در معشوق به دست اید و عاشق از این بابت مطمئن شود تا دست به ازدواج بزند.

دوست داشتن که نوعی دیگر از علاقه ها بود فقط در یک صورت مشکل زا است . در غیر این صورت هیچ مشکل سرنوشت سازی را بوجود  نمی اورد. و ان دوست داشتن دوستی که وابستگی به او شدید شده است. و لی خود دوست او مورد معشوقیت قرار گرفته و یا تغییر رفتار داده و یا با دوستی بد اشنا شده است که در این صورت هم جدایی پیشنهاد می شود. اما چون با اتفاق افتادن این کارها رفتار شخص عوض می شود پس از این رفتارهای تغییر یافته می توان به عنوان نقطه ی ضعف استفاده کرد و ان ها را به دوستش نشان داد تا زمینه های جدایی پیش بیاید البته در این جدایی باید دوست او با شخص دیگری اشنا شود تا جدایی دوست او را جبران کند . در عشق هم در بعضی مواقع عاشق باید با دوست خود جدا شود و این در زمانی صورت می گیرد که دوستی جدید کم کم به او نزدیک شود و با ان دوست او صمیمی شود و ان دوست جدید از دوست قبلی عاشق بدش بیاید.

 

 

سه شنبه 18 فروردین 1388 توسط زینت زرجینی | نظرات ()پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
زینت زرجینی
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
مقدمه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
لیست آخرین مطالب
بازديدهاي امروز : نفر
بازديدهاي ديروز : نفر
كل بازديدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :